Allah’a sığınma

Literatürdeki adı istiâze. ‘Allah sığınma’ demek. Müslüman için çok önemli bir husus bu. ‘İmanın gereği mi?’ ‘Müslümanın varlık sebebi mi?’ tartışmaları yapılmış istiâze üzerinde.

Pekala Kur’anî ve Nebevî perspektiften bakınca;

1- Allah Kur’an’ında bize bu konuda nasıl yol göstermiş? Nelerden Kendisine sığınmamızı istemiş.

2- Peygamberler nelerden Allah’a sığınmış?

3- Peygamber Efendimiz (sas) emirleri, tavsiyeleri ve bizatihi yaptığı dualarıyla bize nasıl rehberlik yapmış.

Kur’an ve hadislerden hareketle yaptığımız bütüncül bir bakış bize gösterdi ki istiâze ile alakalı dört ana başlık belirlenebilir.

1- Allah’tan. Dünya ve ahirette Allah’ın Celali tecellilerinden.

2- Şeytandan. Şeytanın insanı Allah’ın emir ve yasaklarının hilafına sevk eden her türlü kandırma, aldatma ve igvasından.

3- Tabiat olayları diye dilimize yanlış bir şekilde tercüme edilen hadiseler, hastalık ve insana zarar verecek zararlı mahlukattan.

4- İnsan’dan. Kadınıyla-erkeğiyle insanın hemcinsi olan insanların zulmünden.

5- Nefsinden. İnsanın kendisinden, nefsinden, nefsinin aldatmasından veya nefsine aldanmasından.

İmam Nesâî, Sünen isimli hadis kitabında ““Kitabü’l-İstiâze” diye bir bölüm açıyor ve burada tam 111 hadis naklediyor. Bu hadisleri konularına göre yukarıda yaptığımız kategoriler altına koydum. Karşımıza çıkan tablo çok ama çok ilginç. Ben bugüne kadar neden böyle düşünmedim diye hayıflandım. Zira rakamlar koyarak maddeler halinde sıraladığım genel tablo aslında kimden veya neden sığınmamız gerektiği konusunda çok çarpıcı bir fikir veriyor insana. Tabloya birlikte bakalım ve yorumu herkese kendisi yapsın. Zira benim son cümlem yorumsuz olacak.

       I- ALLAH’IN CELÂLİ TECELLİLERİNDEN 

 1. Allah’ın gazabından
 2. Cehennemden
 3. Kabir azabından
 4. Kıyamet günü darlığa düşmekten
 5. Ansızın gelecek Allah’ın cezasından
 6. Allah’ın öfkesine neden olacak her şeyden
 7. Sahip olduğu nimetlerin elinden alınmasından

Bu 7 maddeye kozalite gözüyle baktığımızda aslında Allah’ın Celali tecellilerine sebebiyet veren şeylerin insanın kendi iradi amelleri olduğunu görürüz. Dolayısıyla bu kategoriyi bütünüyle yok saymak ve söz konusu 7 maddeyi insanın nefsinden sakınacağı maddeler arasına koyabiliriz.

      II-ŞEYTANDAN

 1. Şeytandan
 2. Şeytanın vesvesesinden
 3. Kötülüklere karşı teşvikinden
 4. Ölüm anında aldatmasından

III-TABIAT HADİSELERİ HASTALIK VE ZARARLI MAHLUKATTAN

 1. Haşereden
 2. Yokluktan ve kıtlıktan
 3. Devasız hastalıktan
 4. Delilikten
 5. Cüzzamdan
 6. Alaca hastalığından
 7. Ömrün sonundaki rezillikten
 8. Açlıktan
 9. Şiddetli belalardan
 10. Yıkıntı altında kalmaktan
 11. Yüksek yerden düşmekten
 12. Suda boğulmaktan
 13. Yangından
 14. Zehirli hayvanların sokmasından
 15. Akrepten
 16. Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından
 17. Mala ve ailesine gelecek kötülüklerden
 18. İhtiyarlıktan
 19. Görünen ve görünmeyen pisliklerden

     IV-İNSANLARIN ZULMÜNDEN

 1. Kem nazardan
 2. Haksızlığa uğramaktan
 3. Deccal in şerrinden
 4. Büyücü ve üfürükçülerin serinden
 5. Cahillerden
 6. Ayağının kaydırılmasından
 7. Saptırılmaktan
 8. Kaba ve cahilce davranılmaktan

      V-NEFİSTEN

 1. Bozgunculuktan
 2. Nifaktan
 3. Kötü ahlaktan
 4. Borca batmaktan
 5. Faydasız ilimden
 6. Korkmayan kalpten
 7. Doymayan nefisten
 8. Kabul olunmayan duadan
 9. Kulağının, gözünün, dilinin, şehvetinin şerrinden
 10. Fakirlikten
 11. Zillete düşmekten
 12. Haksızlık etmekten
 13. Çaresizlikten
 14. Kibirden
 15. Ucub’dan ,kendini beğenmekten
 16. Dalalete düşmekten
 17. Azgınlık ve taşkınlığa girmekten
 18. Cahillikten
 19. Vesveseden
 20. Cimrilikten
 21. Tembellikten
 22. Günahtan
 23. Zulümden
 24. Kaba cahil davranışlardan
 25. Acizlikten
 26. Sıkıntıdan
 27. Üzüntüden
 28. Gam ve kederden
 29. Korkaklıktan
 30. Savaş meydanında düşmandan kaçmaktan
 31. Korkudan
 32. Ayağının kaymasından
 33. Sapmaktan
 34. Haksızlık etmekten
 35. Kaba ve cahilce davranmaktan ve davranılmaktan
 36. Mazlumun bedduasından
 37. Yaptığı ve yapabileceği şeylerin şerrinden
 38. Aç gözlülükten

Yorumsuz…

Yorum Yaz

Yorum yapılmamış

Henüz yorum yapılmamış!

Henüz hiçbir yorum yapılmamış. Ama bu habere ilk yorum yapan siz olabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumları Gör

Yorum Yaz

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır.
İşaretlenen alanların doldurulması gereklidir*