Back to homepage

ABDULLAH AYMAZ

Şevki kıran altıncı engel

🕔11:46, 25.Dec 2017

Himmetimiz, Hizmet için, şevk atına binip meydan-ı mübarezeye çıkınca sıra ile en evvel düşman-ı şedit olan ümitsizlik çıksa,  Üstadımız ona karşı “Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz” (Zümer Suresi, 39/53) âyetinin kılıcını kullanmamızı söylüyor. Sonra ikinci olarak  üstünlük ve önde görünme duygusu

Read Full Article

Halkın da, hakkında desteği vardı

🕔08:58, 19.Dec 2017

İzmir’deki ilk kamptan bahsederken, ilk gün ‘Başıma bu kadar talebeyi topladım. Ben bunlara ne yedirip içireceğim. Yurt idaresi normalde her sene yaz kurslarında bunların erzakını temin ederken şimdi  destek vermiyor.” diye hayıflanan M. Fethullah Gülen Hocaefendiye  Mustafa Birlik  ve Mehmet

Read Full Article

Şevki kıran beşinci engel

🕔07:32, 18.Dec 2017

Görenek iyi veya kötü bir şeyi hemen yaygın hale getirebilir. Çocuk bakım evlerinde bir çocuk ağlayınca, başka çocuklar da –başka bir sebepleri olmadığı halde – ağlamaya başlarlar. Büyük öğrenciler içinde bile, birisi esnemeye başlayınca diğerlerinde de esneme duygusu tetiklenmiş olur.

Read Full Article

Siz onu tanıyorsunuz zaten

🕔11:53, 14.Nov 2017

Burdur’un bir köyünde doğmuştu. İlkokul öğretmeni meşhur  Fakir Baykurt idi. Ondaki zekâ ve kabiliyeti sezince, ilgisini artırdı. Çünkü o davasında idealist bir öğretmendi. Bu arada sol faaliyetleri devlet görevlilerinin gözüne battı ve Baykurt’u Şavşat’a sürdürdüler. Ama o, öğrencisini hiç unutmadı.

Read Full Article

Yeryüzü mirasçılarının sekizinci vasfı

🕔10:25, 13.Nov 2017

Yeryüzü mirasçısının sekizinci vasfı sanat düşüncesidir. Fakat “Şimdilik belli mülâhazalara binaen Jülvern gibi: “Bir kısım çevreler bizim kriterlerimiz içinde henüz böyle bir yolculuğa hazır değiller” deyip böylece bu mütâlaamızı da noktalıyoruz.” diyen M. Fethullah Gülen Hocaefendinin sanat düşüncesinden maksadının, tecrid

Read Full Article

Kendi kendimizle yüzleşme / muhasebe

🕔11:02, 7.Nov 2017

Çağlayan dergisinin Kasım, 2017 sayısı neşredildi. Başyazıda M. Fethullah Gülen Hocaefendi  şöyle diyor: “İnsan kendini yakın takibe alamaz ve nefsini, iyiliklere açık, kötülüklere de meyyal yanlarıyla doğru okuyamazsa, sürçmelerden sıyrılamayacağı gibi, hayatını istikamet içinde sürdürmesi de çok zor hatta imkânsızdır.

Read Full Article

Yeryüzü mirasçılarının yedinci vasfı

🕔03:09, 6.Nov 2017

“Ruhumuzun Heykelini İkame Ederken” başlıklı yazısında M. Fethullah Gülen Hocaefendi, diyor ki: “Mirasçının yedinci vasfı, RİYÂZΠ DÜŞÜNCEDİR. Bir dönemde Asya’daki ilkler, daha sonra da batı, RÖNESANSINI riyazî kanunlarla düşünme sayesinde gerçekleştirdi. İnsanlık, tarihi boyu pek çok belirsiz ve karanlık şeyleri

Read Full Article

Almanya’da göçmen çocukları

🕔12:35, 31.Oct 2017

Prof. Dr. Havva Engin Hanımefendinin “Günümüz  Almanya’sında Göçmen Çocuklarının Eğitim Sorunları Üzerine Kısa Saptamalar”   başlıklı yazısını esas alarak, bazı gerçeklere dikkat çekmek istiyorum. Alman ekonomisinde İkinci Dünya Savaşından sonra meydana gelen İŞ  GÜCÜ  AÇIĞINI  KAPATMAK   için, 1955 yılından itibaren İspanya’dan,

Read Full Article

Yeryüzü mirasçılarının altıncı vasfı

🕔03:28, 30.Oct 2017

“Herşeyin olabildiğince teferruata açıldığı ve ferd-i feridlerin dahi altından kalkamayacağı bir hâl aldığı günümüzde artık dehânın yerini de, şahs-ı mânevî, meşveret ve kollektif şuur almıştır.” diyen M.  Fethullah Gülen Hocaefendi çok haklıdır. “Ortak akıl” da diyebileceğimiz bu husus  yeryüzü mirasçısının

Read Full Article

Tükenmez hazinelerin sırlı anahtarı

🕔09:52, 24.Oct 2017

M. Fethullah Gülen Hocaefendinin “Sebeplere tevessül-Allah’a tevekkül –Dua ve takdire rıza” konuları üzerine yazılarına şöyle bir baktığımızda bilhassa şu ifadeler hemen dikkatlerimizi çekiyor: “Sebeplere  riayetle tevekkül, bir vahidin iki yüzünden birbirini tamamlayan iki unsurdan ibarettir. Çünkü tevekkül hiçbir boşluk bırakmayacak

Read Full Article