Anasayfa'ya Dön

ABDULLAH AYMAZ

Siz onu tanıyorsunuz zaten

🕔11:53, 14.Kas 2017

Burdur’un bir köyünde doğmuştu. İlkokul öğretmeni meşhur  Fakir Baykurt idi. Ondaki zekâ ve kabiliyeti sezince, ilgisini artırdı. Çünkü o davasında idealist bir öğretmendi. Bu arada sol faaliyetleri devlet görevlilerinin gözüne battı ve Baykurt’u Şavşat’a sürdürdüler. Ama o, öğrencisini hiç unutmadı.

Yazının Tamamını Oku

Yeryüzü mirasçılarının sekizinci vasfı

🕔10:25, 13.Kas 2017

Yeryüzü mirasçısının sekizinci vasfı sanat düşüncesidir. Fakat “Şimdilik belli mülâhazalara binaen Jülvern gibi: “Bir kısım çevreler bizim kriterlerimiz içinde henüz böyle bir yolculuğa hazır değiller” deyip böylece bu mütâlaamızı da noktalıyoruz.” diyen M. Fethullah Gülen Hocaefendinin sanat düşüncesinden maksadının, tecrid

Yazının Tamamını Oku

Kendi kendimizle yüzleşme / muhasebe

🕔11:02, 7.Kas 2017

Çağlayan dergisinin Kasım, 2017 sayısı neşredildi. Başyazıda M. Fethullah Gülen Hocaefendi  şöyle diyor: “İnsan kendini yakın takibe alamaz ve nefsini, iyiliklere açık, kötülüklere de meyyal yanlarıyla doğru okuyamazsa, sürçmelerden sıyrılamayacağı gibi, hayatını istikamet içinde sürdürmesi de çok zor hatta imkânsızdır.

Yazının Tamamını Oku

Yeryüzü mirasçılarının yedinci vasfı

🕔03:09, 6.Kas 2017

“Ruhumuzun Heykelini İkame Ederken” başlıklı yazısında M. Fethullah Gülen Hocaefendi, diyor ki: “Mirasçının yedinci vasfı, RİYÂZΠ DÜŞÜNCEDİR. Bir dönemde Asya’daki ilkler, daha sonra da batı, RÖNESANSINI riyazî kanunlarla düşünme sayesinde gerçekleştirdi. İnsanlık, tarihi boyu pek çok belirsiz ve karanlık şeyleri

Yazının Tamamını Oku

Almanya’da göçmen çocukları

🕔12:35, 31.Eki 2017

Prof. Dr. Havva Engin Hanımefendinin “Günümüz  Almanya’sında Göçmen Çocuklarının Eğitim Sorunları Üzerine Kısa Saptamalar”   başlıklı yazısını esas alarak, bazı gerçeklere dikkat çekmek istiyorum. Alman ekonomisinde İkinci Dünya Savaşından sonra meydana gelen İŞ  GÜCÜ  AÇIĞINI  KAPATMAK   için, 1955 yılından itibaren İspanya’dan,

Yazının Tamamını Oku

Yeryüzü mirasçılarının altıncı vasfı

🕔03:28, 30.Eki 2017

“Herşeyin olabildiğince teferruata açıldığı ve ferd-i feridlerin dahi altından kalkamayacağı bir hâl aldığı günümüzde artık dehânın yerini de, şahs-ı mânevî, meşveret ve kollektif şuur almıştır.” diyen M.  Fethullah Gülen Hocaefendi çok haklıdır. “Ortak akıl” da diyebileceğimiz bu husus  yeryüzü mirasçısının

Yazının Tamamını Oku

Tükenmez hazinelerin sırlı anahtarı

🕔09:52, 24.Eki 2017

M. Fethullah Gülen Hocaefendinin “Sebeplere tevessül-Allah’a tevekkül –Dua ve takdire rıza” konuları üzerine yazılarına şöyle bir baktığımızda bilhassa şu ifadeler hemen dikkatlerimizi çekiyor: “Sebeplere  riayetle tevekkül, bir vahidin iki yüzünden birbirini tamamlayan iki unsurdan ibarettir. Çünkü tevekkül hiçbir boşluk bırakmayacak

Yazının Tamamını Oku

Yeryüzü mirasçılarının beşinci vasfı

🕔11:02, 23.Eki 2017

M. Fethullah Gülen Hocaefendinin tesbitleriyle, yeryüzü mirasçısının beşinci vasfı; “Onun hür düşünebilmesi ve düşünce hürriyetine saygılı olması şeklinde hülâsa edilebilir. Hür olabilme, hürriyeti duyabilme insan iradesinin önemli bir derinliği ve benlik sırlarına açılmanın da sihirli kapısıdır.” “Ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz

Yazının Tamamını Oku

Nifak neler yaptırır?

🕔08:27, 17.Eki 2017

Muhammed Suresinde, nifakın insanlara neler yaptıracağını Cenab-ı Hak şöyle beyan buyuruyor: “(Ey kalplerinde hastalık bulunan münafıklar)  demek ki, siz sözünüzden dönüp Allah’ın emirlerinden yüz çevirecek, ülkede fesad ve bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz öyle mi? Böyleleri Allah’ın rahmetinden bütün

Yazının Tamamını Oku

Yeryüzü mirasçılarının dördüncü vasıfları

🕔04:57, 16.Eki 2017

M. Fethullah Gülen Hocaefendi, Mirasçının dördüncü vasfı için; “Onun, kâinat, insan ve hayat mülâhazalarını bir kere daha gözden geçirip yanlış ve doğrularını kritik etmesidir.” diyor. Bunun için de üç husus üzerinde duruyor: Aslında Hocaefendinin özlü ifadelerle, genişçe anlattığı bu meseleyi

Yazının Tamamını Oku