2024’te 70 Ülkeden 4 milyardan fazla insan oy kullanmaya hazırlanıyor

2024’te 70 Ülkeden 4 milyardan fazla insan oy kullanmaya hazırlanıyor

2024’ün tarihteki en büyük seçim yılı olmasıyla (4 milyardan fazla nüfusu olan 70’ten fazla ülkenin vatandaşlarını sandık başına göndermesiyle) diaspora topluluklarının rolü her zamankinden daha önemli.

12 Ocak Cuma günü düzenlenen Etnik Medya Hizmetleri (EMS) brifinginde konuşmacılar, yapay zeka ve sosyal medyanın diaspora grupları arasında dezenformasyonu nasıl yaydığını tartıştılar ve diaspora topluluklarının kendi anavatanları olan Meksika, Hindistan ve Tayvan’daki seçimlere nasıl katılacaklarını paylaştılar.

2020’DE 141 ÜLKE YURTDIŞINDAKİ VATANDAŞLARA OY KULLANMA HAKKI VERDİ

Göç Politikası Enstitüsü Kıdemli Üyesi ve Kurucu Ortağı Kathleen Newland, “Oy kullanma hakkı diaspora halklarının temel taleplerinden biridir” ve kendi ülkelerinin de buna yanıt verdiğini söyledi.

1980’de yalnızca 21 ülke yurtdışındaki vatandaşlara oy kullanma hakkı tanırken, 2020’ye gelindiğinde 141 ülke (dünyadaki ülkelerin neredeyse dörtte üçü) bunu yaptı.

Diaspora oyları önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Hindistan ve Tayvan gibi bazı ülkelerde seçmenlerin fiziksel olarak geri dönmeleri gerekiyor. Newland, ABD gibi diğerlerinde, yurtdışında oy vermenin diasporaya ulaşmadan “müdahalesiz” olduğunu, dolayısıyla “insanların nasıl kaydolacaklarını kendileri bulmaları gerektiğini” açıkladı.

Newland, diaspora topluluklarının seçim üzerindeki etkisinin yalnızca bir ülkenin yurtdışında yaşayan nüfusunun yüzdesine ve oy kullanıp kullanamayacaklarına değil, aynı zamanda bu denizaşırı seçmenlerin oy kullanma haklarını gerçekten kullanıp kullanmadıklarına da bağlı olduğunu ekledi.

SOSYAL MEDYA VE YAPAY ZEKANIN SEÇİMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Santa Clara Üniversitesi İletişim Bölümü Doçenti Dr. Rohit Chopra, yurt dışından gelen yanlış bilgilerin bazı seçimler üzerinde yurt dışından gelen oylar kadar etkili olabileceğini söyledi.
Seçimler bağlamında, yanlış bilgilendirme yalnızca kamusal söyleme sahte bir iddia eklemekle kalmıyor, aynı zamanda “sahte olanla gerçek arasındaki farkı da bulandırıyor… örneğin ‘derin devlet’ veya Kovid-19 komploları gibi temalarla” diye açıkladı , “veya Hint diasporası örneğinde muhaliflere yönelik eleştirilerle birleşen güçlü Modi yanlısı duygu… Bu Wikipedia sorununa benziyor, burada yüzde 80’i çok doğru olabilir, ancak yüzde 20’sinin yanlış olduğunu bilmiyoruz. ”

Chopra, yapay zekanın sahte haberleri yaymak için giderek daha fazla silah haline getirilmesiyle birlikte arkasındaki şirket ve politikaların ezici bir çoğunluğunun ABD merkezli olduğunu ve dolayısıyla diaspora ülkelerini “tetikleyici bir etki gibi” etkilediğini ve sahte haberlerin dünya çapında yükselişine katkıda bulunduğunu söyledi.

Bu yükseliş, otoriterlikteki küresel artış ve medyanın meşruiyet kriziyle aynı zamana denk geldi. Bu nedenle, sahte haberleri suç saymaya yönelik girişimler bile gücün yoğunlaşması konusunda ciddi endişeler içerecektir.

Chopra, “Diasporanın siyasi gücü oy verme gücüyle sınırlı değil… devlet, teknoloji ve halk arasındaki ilişkiyi küresel olarak yeniden düşünmeliyiz” diye ekledi.

Hindistan
Hindistan Politik Ekonomi Profesörü Dr. Arvind Panagariya, Hindistan’daki seçimlerin bu yılki açık ara en büyüğü olduğunu ve yaklaşık 900 milyon kişinin Nisan ve Mayıs ayları arasında bir milyon seçim kabini aracılığıyla 50’den fazla eyalet partisinden 543 Parlamento üyesini seçmek için kaydolduğunu söyledi.

Bununla birlikte, bu parlamento seçimi büyük ölçüde bir başkanlık seçimi; Başbakan Narendra Modi, son anketlerde %76’lık bir onay oranıyla Hindu milliyetçisi BJP partisine liderlik ediyor.

Bu popülerlik, Hindistan’ın, Modi’nin dokuz yıl önceki yükselişinden bu yana düşük enflasyon ve işsizlik seviyeleri ve çok daha verimli bir sosyal yardım sistemiyle, dünya ekonomisinin 10’uncu sıradan beşinci ve en hızlı büyüyen ekonomisine yükselmesi gerçeğine çok şey borçludur.

Panagariya, bu süre zarfında Modi’nin Hindistan’da bir teknoloji koridoru geliştirdiğini ve yurt dışındaki teknolojiyle yoğun iş birliğini teşvik ettiğini göz önüne alarak, ABD Hint diasporasının çıkarlarının ön saflarında yer alan bir konunun teknoloji geliştirme olduğunu açıkladı.

Panagariya, Modi’nin merkez sol INC’den Mallikarjun Kharge liderliğindeki muhalefetinin 2019’a göre daha parçalı olması nedeniyle “sanki şimdi Modi’ye oy veriyormuşsunuz ya da Modi’ye karşı oy veriyormuşsunuz gibi” dedi ve “bir fikir birliği var” dedi.

MEKSİKA’DA SEÇİMLERİN ÖNEMİ
Meksikalı seçmenlerin altı yıllık yeni bir başkanı, 500 Temsilciler Meclisi üyesinin tamamını ve 128 Senato üyesinin tamamını seçeceği 2024 yılında pek çok şey tehlikede.

Muhalefet partisi olarak büyük bir farkla kazanan ve “Meksika’da yolsuzluğu ortadan kaldırmayı hedefleyerek siyasi hayatı değiştiren” Başkan Obrador döneminde “sahip olduğumuz politikaların devamını isteyip istemediğimize karar veririz… veya bunu isteyip istemediğimize karar veririz.” Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum’un eski baş danışmanı ve uluslararası ilişkiler koordinatörü Dr. Diana Alarcón González, “geçmişe dönün” dedi.
Şu anda, Obrador’un ilerici popülist MORENA partisinin önde gelen adayı Claudia Sheinbaum, anketlerde %60 destekle önde gidiyor.

Her ne kadar Meksika diasporası, Hint diasporasından farklı olarak yurt dışında oy kullanabilse de, Haziran ayında yalnızca 70.000 kişi oy vermek için kaydoldu; 30 ila 40 milyon birinci, ikinci ve üçüncü nesil Meksikalının (hepsi kaydolabilir) yaşadığı göz önüne alındığında bu çok küçük bir sayı. Yurt dışında, dedi González.

Meksika’da oy kullanmaya kayıtlılar ve ABD’de 11 milyon birinci nesil Meksikalı yaşıyor.

Bu nedenle González, Meksika diasporasının seçim sonuçlarını etkileyecek kadar büyük olmasına rağmen “en büyük zorluğumuzun onların katılımını artırmak olduğunu” söyledi.

TAYVAN’DAKİ SEÇİM SONUÇLARININ ETKİLERİ
Tayvan’ın iktidardaki Demokratik İlerici (DPP) adayı Lai Ching-te’nin 13 Ocak Cumartesi günü üst üste tarihi üçüncü parti zaferiyle seçmenler, Tayvan’ın fiilen bağımsız olduğu yönündeki DPP bağlantılı görüşe katılarak anakara Çin’i reddettiler.

Sing Tao Daily’nin kıdemli muhabiri Rong Xiaoqing, özellikle “resmi bir bağımsızlık ilanının Pekin’in askeri müdahalesi ve Amerika’nın müdahalesi anlamına geldiği göz önüne alındığında” bu zaferin Tayvan’ın yalnızca Çin’le değil aynı zamanda ABD ile ilişkilerini de etkileyeceğini söyledi.

Bununla birlikte Lai, kampanyası boyunca “bağımsızlık için baskı yapmadığını, yalnızca insanlara bunu seçme veya seçmeme seçeneğini tanıdığını” vurguladı.

Bu zaferin kesinliğine rağmen, Tayvan diaspora halkı için oy vermek zordu; 2024 yılında ABD’de ikamet eden 700.000 vatandaştan yalnızca 4.000’i kayıtlıydı. Uzaktan oylamaya izin verilmediğinden ve DPP bunu yasallaştırma girişimlerine karşı çıktığından, “oy vermek için Tayvan’a geri dönmeniz gerekmiyor, aynı zamanda Tayvan’a gitmeniz de gerekiyor. kayıtlı olduğunuz şehre veya köye” diye açıkladı.

Pek çok Tayvanlı ailenin, parti 1986’da kurulmadan önce yurt dışına gittiği ve birçoğunun şu anda iş adamı ve uluslararası öğrenci olduğu ve dolayısıyla daha eski, Çin milliyetçisi KMT partisiyle bağları olduğu göz önüne alındığında, bu zorluk DPP’nin lehine.

Rong, “Yoksul veya yaşlı oldukları için uçağa binemeyen Tayvanlı göçmenlerin oy haklarının engellendiğine dair birçok şikayet duyuyorum” dedi. Artık DPP kazandığına göre “Pekin’in nasıl tepki vereceğini ve bu diasporanın nasıl etkileneceğini tahmin etmek zor”.