Anasayfa'ya Dön

YASİR BİLGİN

Amudi ve ufki imtihanlar

🕔11:28, 4.Eki 2016

İnsanoğlu dünyada bulunmanın doğal bir gereği olarak, değişen ton ve ağırlıkta, sürekli yeni zorluklara maruz kalmaktadır. Hayatının her aşamasında, ihtiyari – gayri ihtiyari, kendini yürütmesi yada sonuçlandırması gereken farklı bir projenin/ödevin ortasında bulmaktadır. (Şahsen imtihan kelimesi yerine bir okulda ya

Yazının Tamamını Oku

Tolerans Seviyemiz ve Gözlemleme Kabiliyetimiz

🕔11:28, 10.May 2016

Hayatın akışı içinde bir çok farklı ortama giriyor, farklı insanla oturup kalkıyor ve bu ortam ve kişilere aid maddi-manevi koku, tad, renk ve duyguları üzerimizde hissettirmeye başlıyoruz. Gergin bir ortama girdiğimizde farkında olmadan bizde geriliyoruz. Mutlu bir insanla oturup iki

Yazının Tamamını Oku

Şeytan ve Siyaset

🕔10:44, 1.May 2016

Bediüzzaman Said Nursi yazılarında siyaseti kendisinden korunulması gereken bir olgu olarak tanımlıyor ve onu İslam inancında insanoğlunu saptırmak, tahakkümü altına almak ve kendi emellerine alet etmek isteyen şeytanla bir tutuyor. Ve yine Said Nursi kendi ifadeleri içinde, “Şeytanın vücudunda cüz’î

Yazının Tamamını Oku

Mu’cize, İnkar ve Toplumsal Değişim

🕔13:43, 25.Nis 2016

Mu’cize, kelime manası itibariyle, ‘aciz bırakan şey’ anlamına gelmektedir. Bu meyanda Kuran’da zikredilen bir çok peygamber mu’cizesi mevcuttur. Hz. Sâlih’in dişi devesi, Hz. Mûsâ’nın asâsı ile parıltılı eli, Hz. Îsâ’nın gösterdiği olağan üstü hadiseler.. bu mu’cizelerden sadece bir kaçıdır. Mu’cize

Yazının Tamamını Oku

Hakikat Aşkı, Kendi Doğrularımız ve Bağnazlık

🕔13:39, 20.Nis 2016

Aslen Hindistan kaynaklı olan ve bir çok gelenekte farklı versiyonları ile kullanılan ‘Altı Kör Adam ve Fil’ hikayesini bir çoğumuz duymuştur. Her biri filin bir tarafını tutan bu kör insanlar dokunma hislerinin kendilerine verdiği bilgi sınırları içinde önlerinde duran bir

Yazının Tamamını Oku

‘Grup Düşüncesi’ ve Nakıs İstişareler

🕔12:37, 11.Nis 2016

Gerek dini gerekse tecrübi geleneğimizde karar verirken başkalarına danışma, meseleyi farklı yönlerden ele alma, bir bilene sorma gibi hususlar önemli bir yere sahiptir. Ayrıca bu şekilde danışarak ve başkalarının fikirlerini de işin içine katarak hareket edenlerin ‘haybet ve hüsrana’ uğramayacağı,

Yazının Tamamını Oku

Günlük Olaylar ve Tevhit İnancı

🕔13:07, 4.Nis 2016

Tevhit inancı İslam akidesinin bel kemiğini teşkil eder. Diğer tüm inanç esasları bir nevi bu temel üzerinde vücut ve mana bulur. Tevhit inancı tüm kainatı gören, işiten, bilen, sürekli yaratan ve bu haliyle kainatın devamlılığını sağlayan bir yaratıcının varlığını gerektirir.

Yazının Tamamını Oku