Amerika’da eğitim ve burs rehberi III

Amerika’da eğitim ve burs rehberi III

ABD’de eğitim almak oldukça masraflıdır. Küçük çapta servet gerektiren eğitim maliyeti her ailenin üstesinden gelemeyeceği bir gerçek. Ancak umutsuzluğa gerek yok, ABD’de eğitimini bir öğrenci neredeyse sıfır maliyete getirebilir, nasıl mı?

ABD eğitim sisteminde burs imkanı oldukça yaygındır. Devlet okullarından özellere kadar liseden üniversitelere, kolejlerden enstitülere kadar hemen hemen tüm eğitim kurumlarında burs imkanı var. Ancak bir şeyi de peşinen söylemekte fayda var; burs ciddi bir çalışmayı, disiplinli bir kişiliği ve belli bir başarının karşılığıdır.

Lise için burs imkanları ilk yazımızda değinmiştik bir nebze. Bu makalede ise genel olarak burs alabilmenin genel hatlarını paylaşmaya çalışacağız. Daha sonraki yazılarımızda ise spesifik olarak burs alanlarını, bu alanlarda dikkat edilmesi gereken hususları, burs türleri gibi konuları daha detaylı olarak ele alacağız.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERE BURS İMKANLARI KISITLIDIR 

ABD’de lise veya yüksek öğrenimlerini yapmak isteyen üstün başarılı yabancı öğrenciler, bir yıl öncesinden başvurmak kaydıyla, müracaat ettikleri eğitim kurumlarından burs elde edebilirler.

Bu genel kavramı biraz daha açacak olursak, uluslararası veya bir diğer adı ile yabancı öğrencinin Amerikan eğitim kurumlarından burs alabilmesi için ciddi bir yeteneğe ya da üstün bir akademik başarıya ihtiyacı vardır. Bir başka ifade ile eğitim aldığı okulunda sayılı öğrenci arasında olmanız gerekiyor. Not ortalamasının yüksek olmasının dışında burs alabilmek için bir öğrencinin İngilizcesi’nin akademik seviyede olması gerekiyor. Gerçi bu şart spor veya özel yetenek (sanat) alanları için olmaz ise olmazlardan değil.

Bunun dışında öğretmenlerinden referans mektupları alması gerektiğini bir önceki yazımızda dile getirmiştik. Ayrıca bazı eğitim kurumlarının kabul şartı olarak yaptığı testlerden en üst düzeylerde puan alması burs yolundaki önemli aşamalardan.

Burs imkanını okula kabul aldığınız halde elde edemediyseniz ise bu işin burada bittiği anlamına gelmez. Eğitim aldığınız okulda başarılı bir öğrenci olabilir, bir sonraki eğitim döneminde yine burs için müracaat edebilir, uygun niteliklere haiz iseniz alabilirsiniz. Buna mukabil, notları düşük, İngilizcesi zayıf bir öğrencinin, bazı dallar için belki gözönüne alınabilecek olağanüstü bir yeteneği veya becerisi de yoksa, burs elde edebilmesi imkansızdır.

Akademik başarı kadar öğrencinin burs kazanmasında sosyal aktiviteler de önemli faktördür. Burs müracaatlarında eğitim hayatınızda katıldığınız her türlü aktiviteyi dosyanıza yazmanızda fayda var. Sosyal sorumluluk üstlenmiş öğrencilerin kredibilitesi çok yüksektir.

Bir notu da hatırlatmadan geçmeyelim; bu ülkede başarının bir şekilde ödüllendirildiği gerçektir ancak uluslararası bir öğrencinin başarı şansı diğerlerine göre daha zordur. Ayrıca devlet okullarının uluslararası öğrencilere burs vermesi gibi bir durum yok. Burs yalnızca özel okullar ile çeşitli vakıf, şirket veya kuruluşlardan elde edilebiliyor. Uluslararası öğrencilerin burs elde etmesi hem kısıtlı hem de zordur. O nedenle bu işi çok sıkı tutmak gerek.

Bir not daha, eğer lise eğitiminizi ABD’de tamamlamış iseniz burs alma imkanınız Türkiye’den gelen öğrenciden çok daha yüksektir.

Lisans düzeyindeki yabancı öğrencilere burs veren üniversitelerin çoğu özeldir.  Bunlar, normal olarak, devlet okullarından daha pahalıdır. Bu bakımdan, herhangi bir özel üniversiteden alınabilecek bursun sağladığı maddi imkan azsa (örneğin okul ücretinin yalnızca dörtte birini karşılayabilen kısmi burs) öğrencinin sonuçta o üniversiteye ödeyeceği para, hiç burs almadan gidebileceği bir devlet üniversitesine ödeyeceği ücretten fazla olabilir.  Bu nedenle, gerçek anlamda burs almak isteniyorsanız, okulların ücretleri ile verilen burs miktarları karşılaştırılmalı, kesin karar ona göre verilmelidir.

ÜNİVERSİTELERDE ASİSTANLIK İMKANLARI

Lisansüstü programı olmayan bazı kolejlerde, üçüncü ve dördüncü sınıfa gelmiş üstün başarılı lisans öğrencilerine öğretim görevlilerine araştırma ve yardımcı olma göreviyle asistanlık da verilebilir (öğrenci asistanlığı). Bu, okul masraflarının önemli bir bölümün karşılar.

Kabul aldıkları okullarında akademik alan dışında spor veya sanat dalında başarı elde eden öğrencilere de burs kapıları aralanıyor. Bir spor dalında başarı göstererek üniversite takımına giren öğrencilere burs veriliyor. O nedenle Türkiye’deki eğitim hayatınızda spor alanında bir başarınız varsa bunu mutlaka değerlendirmenin yollarını arayın.

Üniversite’de başarılı olmak yalnızca burs imkanı açısından değil okulda asistan olarak iş bulabilmenin de kapısını aralar. Asistanlık imkanları sahadan sahaya değişmektedir. Bazı dallarda çok az imkan varken bazı dallarda şans daha yüksektir.

Örneğin, matematik, fizik, astronomi, kimya, biyokimya, genetik, moleküler biyoloji, elektrik mühendisliği, elektronik, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, ekonomi, psikoloji, uluslarası ilişkiler gibi dallarda imkanlar diğerlerine göre genelde daha fazladır.  Asistanlar, normal olarak haftada en fazla 20 saat çalışırlar; sürenin kısıtlı olması öğrencinin derslerinin aksamaması içindir. Bu çalışma, bir araştırma projesine katkı şeklinde de olabilir, ofis işlerine yardım etme de.

Asistanlık, öğrencilere laboratuvarda yardımcı olmak, derslerinde yardım etmek, sınıfta ders vermek, profesörlere testlerin hazırlanmasında ya da sınav kağıtlarının okunmasında yardımcı olmak şeklinde de olabilir. Asistanlık bir öğrenci için yüksek lisans tezini hazırlamada da yardımcı olur. Okul içinde elde edeceği network ve kaynaklara erişimi diğer öğrenci arkadaşlarına nazaran daha kolay ve daha çoktur.

Burs ve/veya asistanlık için gerekli nitelikleri taşıdıklarına inanan öğrenciler girişimlerini Amerika’ya gitmeden çok önce (normal olarak Amerika’da öğrenime başlama tarihinden bir yıl evvel), üniversiteye kabul için yaptıkları başvuruyla aynı zamanda gerçekleştirmelidirler. Zaten genellikle burs başvuru formu üniversite başvuru formunun bir parçasıdır.  Bu form talimatına uygun olarak doldurulup üniversitelere gönderilmelidir.

Burs veya asistanlık için başvuru tarihleri belirlidir. Bu tarihlere dikkat edilmeli. Bunlar genelde başvurduğunuz ders yılından önceki Ocak, Şubat ya da Mart ayları olma ihtimali yüksektir.

Sezai Kalaycı
Yorum Yaz

Yorum yapılmamış

Henüz yorum yapılmamış!

Henüz hiçbir yorum yapılmamış. Ama bu habere ilk yorum yapan siz olabilirsiniz.

Yorum Yaz
Yorumları Gör

Yorum Yaz

E-posta adresiniz paylaşılmayacaktır.
İşaretlenen alanların doldurulması gereklidir*