Sivil toplum örgütleri, artan Asya karşıtı nefrete karşı tedbirler almaya çalışıyor

Sivil toplum örgütleri, artan Asya karşıtı nefrete karşı tedbirler almaya çalışıyor

Pandemiden bu yana Asya karşıtı nefretin tarihi artışına karşı, yeni bir pilot program AAPI topluluklarının nefret suçlarından iyileşmesine yardımcı oluyor.

Halkımızı Katılım Yoluyla İyileştirme (HOPE) programı, Los Angeles County’deki en büyük beş Asya topluluğunun – Kamboçyalı, Çinli, Filipinli, Japon ve Koreli – geçmiş ve devam eden ırkçılığa yanıt vermesine yardımcı olmak için bir “Radikal İyileştirme Çerçevesi” kullanıyor.

Proje, Kaliforniya Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından finanse edilmekte ve 40’tan fazla toplum temelli AAPI kuruluşundan oluşan Los Angeles merkezli bir koalisyon olan AAPI Equity Alliance tarafından yönetilmektedir.

Irkçılık ve Radikal İyileştirme Çerçevesi
AAPI Equity Alliance programlarının genel müdürü Michelle Sewrathan Wong, salgın sırasında Kaliforniya nüfusunun %15’inden fazlasını, yani altı milyon kişiyi oluşturan Asyalı Amerikalıların “bu ülkede nesiller boyunca görülmemiş ölçekte bir vahşet” yaşadığını söyledi. “COVID’in bulaşması nedeniyle politikacılar tarafından günah keçisi ilan edildiler, şiddetli fiziksel saldırılara hedef oldular, kendi toplumlarında istenmediklerini hissettirildiler ve hem komşular hem de yabancılar tarafından zorbalığa maruz kaldılar.”

AAPI Equity Alliance Programlar Genel Müdürü Michelle Sewrathan Wong, Asyalı Amerikalı toplulukların ırkçılığa tepki vermesine ve ırkçılıktan kurtulmasına yardımcı olmak için geliştirilen bir AAPI Equity Alliance girişimi olan Healing Our People Through Engagement (HOPE) programını anlatıyor.
Sadece 2020’den bu yana, AAPI Equity’nin kurucularından olduğu Stop AAPI Hate adlı kuruluşa 11.000’den fazla AAPI nefreti vakası bildirildi.

“Bunun toplumumuz üzerindeki yıkıcı etkisini ve temel nedenlerini araştırmak… bizi ırksal travmayla başa çıkmaya yönelik bireysel düzeydeki yaklaşımların ötesine geçen Radikal İyileştirme Çerçevesine götürdü.” diye devam etti. Wong, “Toplumumuz bir izolasyon, anksiyete ve depresyon salgınından muzdaripti… Irkçılık sadece bireysel düzeyde gerçekleşmez ve farklı bir gelecek umuduyla iyileşmek kolektif eylem gerektirir.” şeklinde konuştu.

DePaul Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olarak görev yapan ve HOPE programının tasarımcılarından biri olan Dr. Anne Saw, “Onlarca yıldır yapılan araştırmalar, ırkçılığın hem fiziksel hem de ruhsal sağlığa zarar verebileceğini, depresyon, anksiyete ve TSSB semptomlarının yanı sıra baş ağrısı, uyku sorunları, aşırı dikkat ve diğer insanlardan uzaklaşmaya yol açabileceğini gösteriyor.” dedi.

“Bu program, Asyalı Amerikalılar için ırkçılığın ruh sağlığı üzerindeki etkilerini ele almak üzere Radikal İyileştirme psikolojisinden geliştirilen ilk toplum temelli programdır” diye devam etti.

DePaul Üniversitesi’nde Psikoloji Doçenti ve Asya Amerikan Psikoloji Derneği’nin eski Başkan Yardımcısı olan Anne Saw, radikal iyileşme psikolojisini tartışıyor ve Asya karşıtı nefrete maruz kalanlara yardım etmek için nasıl kullanıldığını açıklıyor.

Saw, 2020 yılında çok ırklı psikologlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen Çerçeve’nin, onlarca yıllık Siyah kurtuluş psikolojisi araştırmalarına dayandığını belirtti. “Irkçılığın travmatik etkileriyle başa çıkmaktan ziyade, toplulukların deneyimlerinin adaletsizlik geçmişleriyle nasıl bağlantılı olduğunu görmelerine ve kendi refahımızı korumak için atabileceğimiz adımlar konusunda beyin fırtınası yapmalarına yardımcı olarak iyileşmeyi vurguluyor.”

“Neyin en iyi sonucu verdiğini öğrendiğimiz bu pilot aşamadan sonra, programı isteyen tüm Asyalı Amerikalılara sunmayı umuyoruz” diye ekledi. “Irkçılığa karşı bir bütün olarak mücadele etmek ırklar arasında dayanışmayı gerektirir, bu nedenle farklı renk toplulukları arasında da çalışmak istiyoruz.”

Radikal İyileştirme iş başında
Little Tokyo Hizmet Merkezi’nde HOPE kolaylaştırıcısı ve sosyal hizmetler program asistanı olan Xueyou Wang, “Başlangıçta Japon Amerikan toplumunda bu programa ihtiyaç olup olmadığı konusunda şüpheler vardı,” dedi. “Çok geçmeden buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu fark ettik.”

Haftalık topluluk eylem gruplarında, yeni Japon göçmenlerden beşinci kuşak Japon Amerikalılara kadar çeşitli katılımcılar “pandemi sırasında oluşan mikro stresörler hakkında çok konuştular; örneğin, Asyalı Amerikalı olmanın ve toplum içinde maske takmanın kendilerini saldırı hedefi gibi hissettirdiğini veya kalabalıkta başka bir Asyalı Amerikalı gördüklerinde, haberlerdeki tüm şiddet olaylarını göz önünde bulundurarak onları koruma ihtiyacı hissettiklerini” açıkladı Wang.

Küçük Tokyo Hizmet Merkezi’nde HOPE Programı Kolaylaştırıcısı ve Sosyal Hizmetler Program Asistanı olan Xueyou Wang, AAPI Equity Alliance’ın Healing Our People Through Engagement programına katılanların, genellikle sürekli olarak maruz kaldıkları mikro saldırganlıkların ruh sağlıkları üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olduğunu paylaştıklarını söylüyor.
“Yeni Japon göçmenler için en büyük endişe kültür kaybı iken, daha uzun süredir burada bulunan Japon Amerikalılar tarihlerini, örneğin toplama kamplarından kurtulan büyükanne ve büyükbabalarını kaybetmekten korkuyorlardı” diye devam etti. “Bugün Küçük Tokyo’da gördükleri bir sorun hakkında harekete geçme çağrısı yaptık; bu sorun soylulaştırmaydı ve fark ettik ki bu kültür ve tarih kaybını da kapsıyor… Bu korkuları bir kenara itilecek duygular olarak değil, mücadele edebileceğimiz bir şey olarak ifade etmek güçlendiriciydi.”

Asya Pasifik Danışmanlık ve Tedavi Merkezi’nde evlilik ve aile terapisti olarak görev yapan HOPE programı kolaylaştırıcısı Yu Wang, “Haftalık grubumuzda uzun yıllar ABD’de yaşamış ve çalışmış bir erkek, işgücüne yeni katılmış iki uluslararası öğrenci ve Kaliforniya’da beyazların çoğunlukta olduğu bir toplulukta büyümüş 40’lı yaşlarında bir kadın olmak üzere dört Çinli Amerikalı katılımcı vardı” dedi.

Asya Pasifik Danışmanlık ve Tedavi Merkezi HOPE Programı Kolaylaştırıcısı ve Evlilik ve Aile Terapisti Yu Wang, AAPI toplumunun artan ırkçılık karşısında yaşadığı çaresizliği paylaşıyor ve AAPI Equity Alliance’ın Healing Our People Through Engagement (HOPE) programının kendilerini güçlü hissetmelerine nasıl yardımcı olduğunu açıklıyor.
“Kadın başlangıçta kendisini Asyalı ya da Çinli hissetmediğini söyleyerek toplumumuza karşı güvensizliğini ve umutsuzluğunu dile getirmiş olsa da, diğerlerinin travmatik deneyimlerini paylaştıklarını gördükten sonra ilk kez kendi kimliğini keşfetme isteğinin gerçekten kabul edildiğini hissettiğini söyledi.”

Wang, “Öğrenciler gruptan önce bu topluluğu bir kaynak olarak görmediklerini, ancak gruptan sonra bunu refahlarını artırmanın bir yolu olarak gördüklerini söylediler” dedi. “Yaşlı adam başlangıçta diğer katılımcıların paralel ırkçılık hikayelerini sık sık reddetti, ancak birkaç seanstan sonra ırkçılığın yapısal bir düzeyde ortaya çıkabileceğini düşündü.”

Koreatown Gençlik + Toplum Merkezi HOPE kolaylaştırıcısı Joann Won, “Grubumuzda 20’li ve 30’lu yaşlarında beş Koreli katılımcı vardı” dedi. “Koreatown’da büyüyen Z kuşağından biri olarak, ırkçılığı her zaman teorik düzeyde anladım ancak açık veya saldırgan bir şekilde kişisel olarak karşılaşmama ayrıcalığına sahip oldum. Hikayelerimizi paylaşırken bunun pandemi sırasında hepimiz için değiştiğini çabucak öğrendik.”

“Anne ve babamın evlerinden dışarı adım atmaya, sadece markete gitmeye korkacak kadar endişelendiklerini paylaştım, çünkü ülke çapındaki tüm bu suçları duymaya devam ediyorduk.”

UCLA Psikoloji Lisans mezunu, HOPE Programı Kolaylaştırıcısı ve Koreatown Gençlik + Toplum Merkezi Program Kolaylaştırıcısı Joann Won, Covid-19 pandemisi sırasında artan Asya karşıtı nefretin yarattığı şok ve korkuyu paylaşıyor.
“Birinci nesil göçmen katılımcılardan biri, mahallesinde dışlanmanın, kültürel farklılıklar ve aksanı nedeniyle hor görülmenin ruh sağlığını nasıl etkilediği de dahil olmak üzere, deneyimlerini ilk kez ifade ederken büyük bir acı ve katarsis yaşadı.”

“HOPE’a başladığımızda birbirimize yabancıydık, ancak altı hafta içinde birlikte öğle yemeğine çıkmaya başladık” diyen Won, “acılarımızda artık izole olmadığımıza dair ortak bir anlayış üzerine bir topluluk inşa ettik” dedi.

“Tüm bunlar bana, ırkçılıkla ilgili travmalarını iyileştirmek için bir bağlantı alanına sahip olsalardı, bu programın kendi ebeveynlerim gibi daha eski nesiller için ne kadar harika olabileceğini düşündürdü” diye ekledi. “Bizi gerçekten başarıya götüren şey, hepimizin Koreli ya da Asyalı Amerikalı olmasının aynı deneyimleri yaşadığımız anlamına gelmediğini, ancak farklılıklarımıza yer açabileceğimizi anlamamız oldu.”