Fitch: Depremlerin faturası 4 milyar doları aşabilir

Fitch: Depremlerin faturası 4 milyar doları aşabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ve Suriye’deki depremin mali faturasının dört milyar doları bulabileceğini açıkladı. Fitch, bu zararın ancak dörtte birinin sigorta kapsamına gireceğini öngördü.

Fitch tarafından yapılan açıklamada, “Durum gelişmekte olduğu için ekonomik kayıpları tahmin etmek zor, ancak iki milyar doları aşması muhtemel görünüyor ve kayıplar 4 milyar doları aşabilir” denildi.

Fitch Ratings depremden etkilenen bölgelerdeki sigortalanma oranlarının çok düşük olması sebebiyle, sigortalı kayıpların yaklaşık bir milyar doları aşmayacağı öngörüsünde bulundu.

DASK DOLAYLI HASARLARI KAPSAMIYOR

1999’daki depremlerden sonra kurulan Doğal Afet Sigorta Kurumu’nun (DASK) yalnızca konutlarda meydana gelen hasarları karşılamak için oluşturulduğunu vurgulayan Fitch, insan kayıplarının veya ekonomik faaliyetlerin durmasından dolayı oluşacak dolaylı kayıpların sigorta kapsamında olmadığını belirtti.

Fitch, özellikle depremin meydana geldiği bölgelerdeki düşük hanehalkı gelirinin de sigortalılık oranlarını ciddi oranda etkilediğini ve bu yüzden pek çok meskenin herhangi bir sigorta kapsamında bulunmadığını söyledi.