Av. Metin Çağlar: ABD’de şirket nasıl kurulur – 2

Av. Metin Çağlar: ABD’de şirket nasıl kurulur – 2

Yeni bir iş kurmayı planladığınızda yapılması gereken en önemli işlerden bir tanesi de kuracağınız şirketin türüne karar vermektir. Çünkü seçeceğiniz şirket modeli ödeyeceğiniz vergi  miktarlarını, şirketin işlerinden dolayı kişisel sorumluluklarınızı, şirketin yasal statüsünü korumak için tutmanız gereken defterleri ve yapmanız gereken resmi bildirimleri çok yakından ilgilendirecektir.

S türünde ticari şirketler (S Corporations)

S türünde ticari şirketler normal C türündeki ticari şirketler  ile tamamen aynı özellikleri taşırlar mesela onlarda olduğu gibi şirketin borç ve yükümlülüklerinden veya işcilerin neden olduğu zararlardan, tazminatlardan şirket sahiıpleri şahsi olarak sorumlumlu değildirler tek farkı şirket sahiplerinin çifte vergilendirilmemek için Amerikan milli gelirler idaresine (IRS ) şirket gelir ve giderlerinin de aynen kendi şahsi vergi beyannamelerinde bildirilmesini sağlamak için yaptıkları müracaattır. Bu müraacat IRS form 2553 ile yapılır. Eğer IRS söz konusu müracaatı kabul ederse şirket vergi anlamında S  türünde bir ticari şirket haline dönüşür ve sahiplerin ayrıca şirket adına bir vergi ödemeden şirketin tüm gelir, gider ve kayıplarını kendi şahsi vergi beyannemelerinde IRS’e bildirilmesini sağlarlar.

Bu müracaat şirket kurulduktan en geç 2 ay 15 gün içinde IRS ’e yapılması gerekmektedir. Eğer IRS  bu talebi onaylarsa şirket sahipleri bu onayla birlikte ayrıca şirketin kurulduğu eyalete de bildirim de bulunmak zorundadırlar.

Avantajları

S türündeki ticari şirketler normal ticari şirketlerde (C türü)  görüldüğü gibi birde ayrıca şirket üzerinden vergilendirilmediklerinden  büyük oranda vergi tasarrufu sağlaması onların en büyük avantajıdır.

Dezavantajları

S türündeki ticari şirketlerin en büyük dezavantajı yabancı ortakların bu tür şirketlerde hisse sahibi olmasının yasaklanmış olmasıdır. Hisse sahipleri ya Amerikan vatandaşı yada yeşil kart  (green card) sahibi olmalıdır.

Ayrıca bu tür şirketlerde ortak sayısı 100 den fazla olamaz.

Bu arada aynı zamanda şirket içerisinde çalışan hissedarlar kendilerine makul oranda ve piyasa şartlarında bir ücret belirlemek mecburiyetindedirler. Aksi takdirde IRS şirketin diğer gelirlerini de maaş (wage) olarak sınıflandırabilir  ve bunun sonucunda hissedarlar yüksek oranda istihdam vergisi  (employment tax) ödemek zorunda kalabilirler.

Sınırlı Sorumlu Şirketler (Limited Liability Companies) 

Sınırlı sorumlu şirketler ticari şirketler (corporations) ile ortaklıkların (partnerships)  karışımından (hybrid) teşekkül etmiştir.

Sınırlı sorumlu şirketler de şirket sahipleri (members) şirketin borç ve yükümlülüklerinden şahsen sorumlu değildirler bu açıdan tıpkı ticari şirketlere benzerler fakat bunlar ticari şirketlerde olduğu gibi ayrıca bir şirket vergisi ödemezler bu yönden de ticari şirktlerden ayrılırlar.Şirketin tüm gelir, gider ve kayıpları şirket sahiplerinin şahsi vergi beyannamelerinde IRS’e bildirilir bu yönüyle sınırlı sorumlu şirketler ortaklıklara benzerler.

Avantajları

Sınırlı sorumlu şirketlerin en büyük  avantajı yukarıda da değindiğimiz gibi ayrıca bir şirket vergisi ödenmemesidir.Ayrıca bu tür şirketler de ticari şirketlerin aksine olarak şirket içi tutulması gereken evrak ve kayıt işlemleride en aza indirgenmiştir.Yine ticari şirketlerin aksine şirket sahiplerinin şirketten kar dağıtmalarında daha az kısıtlamalar vardır. Şirket sahipleri uygun gördükleri herhangi bir zaman diliminde kar alabilir ve üstelik aralarında kar ve zarar dağılımını da istedikleri oranlarda serbestçe belirleyebilirler.

Dezavantajları

Dezavantajlarına gelince sınırlı sorumlu şirketler de şirketin ortakları şahsi istihdam sahipleri  (self- employed) olarak nitelendirildiklerinden dolayı sağlık (medicare) ve sosyal güvenlik (social security) vergilerinden oluşan şahsi istihdam vergisi (self- employment tax)  ödemek zorundadırlar ki bunlar yüksek oranlarda olabilmektedir ayrıca şirketin tüm gelirleri de bu şahsi istihdam vergisine tabiidir.

Bunun yanında kanunen bazı şirketler sınırlı sorumlu şirket olarak kurulamazlar mesela bankalar sigorta şirketleri kamuya yaralı dernekler ve vakıflar ve bazı profesyonel meslek grupları örnegin avukatlar doktorlar sınırlı sorumlu şirketler olarak faaliyet gösteremezler.

Sınırlı sorumlu şirketler ile S türü şirketler arasındaki farklar nelerdir ?

S türü ticari şirketler ile sınırlı sorumlu şirketlerin en büyük farkı S türü ticari şirketlerin de elde edilen vergi tasarrufudur. Sınırlı sorumlu şirketlerde şirket ortaklari şirketin tüm gelirleri üzerinden şahsi istihdam vegilerine tabii iken S türü ticari şirketlerde istihdam vergisi sadece bu ortaklar eğer aynı zamanda şirket işerisinde çalışıyorlarsa aldıkları maaşa uygulanır.

Alınan ücretler dışında geri kalan şirket gelirleri ortaklara dağıtılmışsa bunlarda düşük seviyede vergilendirilir.

Bunun yanında diğer bir fark da sınırlı sorumlu şirketlerin ortakları şahıslar, diğer sınırlı sorumlu şirketler, yabancı şahıs veya şirketler olabilirken S türü şirketlerin ortakları ancak Amerikan vatandaşı veya yeşil kart sahibi olanlar olabilir.

Ayrıca sınırlı sorumlu şirketlerde  şirket içi çoğu evrak ve kayıt tutma zorunlulukları S türü şirketlere nazaran daha azdır. Mesela S türü şirketler yönetim kurulu toplantı kayıtlarını sürekli olarak tutmak zorundadırlar.
S türü şirketler birde eyalete imtiyaz vergisi  (franchise tax)  ödemek mecburiyetindelerdir.

Sınırlı Sorumlu şirketler de dilerlerse aynen S türü şirketler gibi vergilendirmek için IRS e başvuruda bulunabilirler bu başvuru yine IRS form 2553 ile yapılır bu seçimle şirket bünye olarak sınırlı sorumlu şirket yapısını korurken sadece vergi anlamında S türü şirket statüsüne bürünür.

Ortaklıklar (Partnerships)

Ortaklık iki veya daha fazla şahsın bir araya gelerek sermayelerini, emeklerini veya bilgi ve tecrübelerini birleştirmek suretiyle bir iş kurmaları ve bu işin kar veya zararlarını beraber paylaşmalarından oluşur.

Tüm ortaklık gelirleri IRS 1065 Formu (U.S. Return of Partnership Income) ile IRS e bildirilir. Ayrıca her bir ortak ortaklıktan kendi payına düşen kar veya zararları şahsi vergi beyannamelerinde IRS e bildirmek mecburiyetindelerdir.

Avantajları ve dezavantajları

Ortaklıkların en büyük avantajı kuruluşlarının kolay ve hemen hemen masrafsız olmasıdır fakat en büyük dezavantajları ortakların şirketin borç ve yükümlülüklerinden veya diğer ortakların aldıkları yanlış kararlar sonucu oluşan zararlardan şahsen ve birlikte sorumlu (joint and individual liability) olmalarıdır. Örneğin ortaklık malları ortaklığın borçlarını ödemeye yetmezse ortakların şahsi malları bu borçları kapatmak için kullanılabilir.

Bunun yanında ortaklardan biri kendi hissesini diğer ortakların rızası olmadan başkasına devredemez. Ayrıca ortaklıkların ortaklardan birinin ölümü veya çekilmesi sonucu kanunen dağıtılabilir olması ortaklığın istikrarsız bir yapıya dönüşmesine yol açabilir.

Sonuç

Yukarıda de değindğimiz gibi her bir şirket türünün diğerine göre avantajları veya dezavantajları vardır fakat hangi tür şirket kurmanız gerektiği sorusunun cevabı aslında sizin içinde bulunduğunuz spesifik duruma, yapmayı planladığınız işin niteliğine, ihtiyaç ve beklentilerinize göre değişkenlik  arz eder bu sebeple iş kurmadan evvel durmunuza uygun en isabetli tercihi yapmak için mutlaka bir avukata danışmanızda fayda vardır.

Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment

Only registered users can comment.